Tư Vấn Giúp Học Tốt

24 MÃ ĐỀ THI CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2017 (CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)


24 MÃ ĐỀ THI CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2017 (CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

5.0 (2 Đánh giá)

Lượt xem: 8712

Trạng thái phát hành: Đã ngừng

 yesTất cả 24 mã đề thi chính thức THPT QG của Bộ năm 2017 đều có đáp án, phương pháp giải và lời giải chi tiết từng câu.

 yesGồm những kiến thức trọng tâm chương trình Toán lớp 12. Có rất nhiều câu lừa thí sinh đi thi, và phân loại học sinh rất tốt.

yesĐề thi vừa sức với thí sinh. Thí sinh có học lực trung bình dễ dàng làm được 4 đến 5 điểm; 20 câu cuối phân hóa tốt, để đạt 8 điểm trở lên thí sinh phải thực sự giỏi.

yesĐề phủ kín kiến thức và thực sự hạn chế được tình trạng nhiều học sinh lạm dụng máy tính bỏ túi để giải. Đề buộc thí sinh phải vận dụng các kiến thức khác nhau – căn bản - mới có thể làm được điểm 7 trở lên.

 

Nội dung đang được cập nhật...


Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học

24 MÃ ĐỀ THI CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2017 (CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

Đã ngừng

— 1. Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 101 (có lời giải chi tiết)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 2. Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 102 (có lời giải chi tiết)

Số bài: 2 bài
Giá: Miễn phí
Đã ngừng

— 3. Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 103 (có lời giải chi tiết)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 4. Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 104 (có lời giải chi tiết)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 5. Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 105 (có lời giải chi tiết)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 6. Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 106 (có lời giải chi tiết)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 7. Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 107 (có lời giải chi tiết)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 8. Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 108 (có lời giải chi tiết)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 9. Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 109 (có lời giải chi tiết)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 10. Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 110 (có lời giải chi tiết)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 11. Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 111 (có lời giải chi tiết)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 12. Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 112 (có lời giải chi tiết)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 13. Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 113 (có lời giải chi tiết)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 14. Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 114 (có lời giải chi tiết)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 15. Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 115 (có lời giải chi tiết)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 16. Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 116 (có lời giải chi tiết)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 17. Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 117 (có lời giải chi tiết)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 18. Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 118 (có lời giải chi tiết)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 19. Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 119 (có lời giải chi tiết)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 20. Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 120 (có lời giải chi tiết)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 21. Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 121 (có lời giải chi tiết)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 22. Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 122 (có lời giải chi tiết)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 23. Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 123 (có lời giải chi tiết)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 24. Đề thi chính thức THPT QG môn Toán năm 2017 - Mã đề 124 (có lời giải chi tiết)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng