Tư Vấn Giúp Học Tốt

GIÚP HỌC TỐT HÓA HỌC LỚP 10 - NĂM 2018 - 2019 (THẦY TRẦN THANH BÌNH)


0.0 (0 Đánh giá)

Lượt xem: 9247

(Bài giảng : Công thức thường dùng giải bài tập Hóa học)

Khóa học “GIúp học tốt Hóa học 10” gồm trên 60 bài giảng được sắp xếp một cách logic trang bị đầy đủ cho học sinh kiến thức, kĩ năng của chương trình Hóa 10. Bên cạnh đó, thông qua các bài giảng thầy Bình sẽ giúp các em có niềm say mê và yêu thích môn Hóa học. Trong mỗi bài giảng, các kiến thức được trình bày tỉ mỉ, khoa học, dễ hiểu và có nhiều mẹo hay giúp các em dễ dàng nắm vững được kiến thức. Trong mỗi chương đều có 2 bài kiểm tra giúp các em rèn luyện thật tốt kiến thức của mình để luôn tự tin mỗi khi làm bài kiểm tra trên lớp. Chỉ cần các em chăm chỉ làm bài tập và theo dõi bài giảng đều đặn thì việc còn lại cứ để thầy Bình lo – “Bộ lông làm đẹp con công, học vấn làm đẹp con người!”

Nội dung đang được cập nhật...


Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học

Mở đầu

Đã phát hành

— Giới thiệu khóa học

Số bài: 1 bài
Giá: Miễn phí
Đã phát hành

Chương 1: Ôn tập kiến thức Hóa học THCS

Đã phát hành

— 1. Một số khái niệm cơ bản về hóa học

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 2. Công thức thường dùng trong giải bài tập Hóa học

Số bài: 2 bài
Giá: Miễn phí
Đã phát hành

— 3. Bài toán tính theo phương trình hóa học

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 4. Khái niệm, phân loại, cách gọi tên các chất vô cơ

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 5. Tính chất hóa học của đơn chất: Kim loại và phi kim

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 6. Tính chất hóa học của hợp chất: Oxit, axit, bazơ, muối

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 7. Kiểm tra 1 tiết

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

Chương 2: Nguyên tử

Đã phát hành

— 1. Thành phần nguyên tử - nguyên tố hóa học

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 2. Bài toán về các loại hạt trong nguyên tử, phân tử

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 3. Đồng vị - nguyên tử khối – nguyên tử khối trung bình

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 4. Cấu hình electron, đặc điểm electron lớp ngoài cùng

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 5. Ôn tập chương 1

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 6. Kiểm tra 1 tiết

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

Chương 3: Bảng tuần hoàn các nguyên tố Hóa học

Đã phát hành

— 1. Bảng tuần hoàn các nguyên tố Hóa học

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 2. Sự biến đổi các đại lượng

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 3. Luyện tập

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 4. Sự biến đổi hóa trị. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 5. Luyện tập sự biến đổi hóa trị. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 6. Ôn tập chương 2

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 7. Kiểm tra 1 tiết chương 3

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

Chương 4: Liên kết hóa học

Đã phát hành

— 1. Liên kết ion

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 2. Liên kết cộng hóa trị

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 3. Hóa trị và số oxi hóa

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 4. Ôn tập chương 3

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 5. Kiểm tra 1 tiết

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

Chương 5: Phản ứng oxi hóa – khử

Đã phát hành

— 1. Phản ứng oxi hóa – khử

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 2. Cân bằng phản ứng oxi hóa – khử (tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 3. Cân bằng phản ứng oxi hóa – khử (tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 4. Phương pháp bảo toàn electron

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 5. Phân loại phản ứng trong hóa vô cơ

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 6. Ôn tập chương

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 7. Kiểm tra HKI

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

Chương 6: Nhóm halogen

Đã phát hành

— 1. Đại cương về phi kim – khái quát về nhóm halogen

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 2. Clo

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 3. Hiđroclorua – axit clohiđric – muối clorua

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 4. Một số dạng bài tập về clo và hợp chất

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 5. Hợp chất có oxi của clo

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 6. Luyện tập

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 7. Flo – brom – iot

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 8. Một số dạng bài tập về flo – brom – iot

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 9. Luyện tập chương 6

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 10. Kiểm tra 1 tiết

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

Chương 7: Nhóm oxi

Đã phát hành

— 1. Khái quát về nhóm oxi – Oxi

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 2. Ozon và hiđropeoxit

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 3. Một số dạng bài tập về oxi – ozon – hiđropeoxit

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 4. Lưu huỳnh – hiđrosunfua

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 5. Một số dạng bài tập về lưu huỳnh – hiđrosunfua

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 6. Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 7. Axit sunfuric – muối sunfat

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 8. Một số dạng bài tập về axit sunfuric (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 9. Một số dạng bài tập về axit sunfuric (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 10. Một số dạng bài tập về axit sunfuric (tiết 3)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 11. Luyện tập chương 6

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 12. Kiểm tra 1 tiết

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

Chương 8: Tốc độ phản ứng – cân bằng hóa học

Đã phát hành

— 1. Tốc độ phản ứng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 2. Cân bằng hóa học

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 3. Một số dạng bài tập về cân bằng hóa học

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 4. Luyện tập chương 8

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 5. Kiểm tra HKII

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành