Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

7. Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 7 - Có đáp án chi tiết

Khóa học: KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 6

Số bài: 25 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang




Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 7
2. Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 7