Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

3. Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán Lớp 7 - Đề số 3 - Có video chữa

Khóa học: KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 7

Số bài: 35 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
0. Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán Lớp 7 - Đề số 3
1. Phần trắc nghiệm và bài 1
2. Bài 2 3 4 5
3. Bài tập tương tự giữa học kì 2 môn Toán Lớp 7 - Đề số 3
4. Đáp án bài tập tương tự giữa học kì 2 môn Toán Lớp 7 - Đề số 3