Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

3. Ôn tập lí thuyết và chữa các dạng bài tập học kì 1 (tiết 3)

Khóa học: KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 HÓA HỌC LỚP 10

Số bài: 17 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Phân loại và biểu diễn sự hình thành liên kết
2. Phản ứng ôxi hóa khử