Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

4. Đề ôn tập kiểm tra học kì 1 môn Hóa Học Lớp 10 - Đề số 1 - Có video chữa

Khóa học: KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 HÓA HỌC LỚP 10

Số bài: 17 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Đề ôn tập kiểm tra học kì 1 môn Hóa học Lớp 10 - Đề số 1
1. 4 Câu phần chung
2. Phần riêng