Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 1: Ôn tập ngữ pháp (tiết 1)

Khóa học: KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 6

Số bài: 18 bài

Hết hạn ngày: 18/10/2018

Giáo viên: Hoàng Hồng Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Thì hiện tại đơn hiện tại tiếp diễn
2. Luyện tập