Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 3: Ôn tập ngữ pháp (tiết 3)

Khóa học: KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 6

Số bài: 18 bài

Hết hạn ngày: 18/10/2018

Giáo viên: Hoàng Hồng Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Tính từ dạng so sánh hơn kém và so sánh nhất
2. Động từ must và must not
3. Động từ will và will not