Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 4: Ôn tập từ vựng

Khóa học: KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 6

Số bài: 18 bài

Hết hạn ngày: 18/10/2018

Giáo viên: Hoàng Hồng Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Unit 1 và unit 2
2. Unit 3 và unit 4
3. Unit 5 và unit 6