Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 5: Ôn tập phát âm

Khóa học: KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 6

Số bài: 18 bài

Hết hạn ngày: 21/07/2018

Giáo viên: Hoàng Hồng Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Ôn tập phát âm
2. Bài tập