Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 7: Đề ôn tập kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 6 cuối học kì 1 - Đề số 2 - Có video chữa

Khóa học: KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 6

Số bài: 18 bài

Hết hạn ngày: 15/11/2018

Giáo viên: Hoàng Hồng Nhung




Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Phần từ vựng ngữ pháp và nghe
2. Phần đọc và viết