Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN VẬT LÍ LỚP 9

Khóa học: KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 VẬT LÍ LỚP 9

Số bài: 16 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— 1. Ôn tập lí thuyết và chữa các dạng bài tập điện học, điện từ học - Học kì 1 (tiết 1)
Đã ngừng
1. Lí thuyết điện học
2. Lí thuyết điện từ học
— 2. Ôn tập lí thuyết và chữa các dạng bài tập điện học, điện từ học - Học kì 1 (tiết 2)
Đã ngừng
1. Ví dụ 1
2. Ví dụ 2
— 3. Ôn tập lí thuyết và chữa các dạng bài tập điện học, điện từ học - Học kì 1 (tiết 3)
Đã ngừng
1. Ví dụ 3
2. Ví dụ 4
— 4. Đề ôn tập kiểm tra học kì 1 môn Vật lí Lớp 9 - Đề số 1 - Có video chữa
Đã ngừng
Đề ôn tập kiểm tra học kì 1 môn Vật lí Lớp 9 - Đề số 1
1. Phần trắc nghiệm
2. Phần tự luận
— 5. Đề ôn tập kiểm tra học kì 1 môn Vật lí Lớp 9 - Đề số 2 - Có video chữa
Giá: Miễn phí
Đã ngừng
Đề ôn tập kiểm tra học kì 1 môn Vật lí Lớp 9 - Đề số 2
1. Phần trắc nghiệm
2. Phần tự luận
— 6. Đề ôn tập kiểm tra học kì 1 môn Vật lí Lớp 9 - Đề số 3 - Có đáp án chi tiết
Đã ngừng
Đề ôn tập kiểm tra học kì 1 môn Vật lí Lớp 9 - Đề số 3
Đề ôn tập kiểm tra học kì 1 môn Vật lí Lớp 9 - Đáp án đề số 3
— 7. Đề ôn tập kiểm tra học kì 1 môn Vật lí Lớp 9 - Đề số 4 - Có đáp án chi tiết
Đã ngừng
Đề ôn tập kiểm tra học kì 1 môn Vật lí Lớp 9 - Đề số 4
Đề ôn tập kiểm tra học kì 1 môn Vật lí Lớp 9 - Đáp án đề số 4