Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

1. Câu hỏi lý thuyết. Nêu và giải thích hiện tượng

Khóa học: KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 2 HÓA HỌC LỚP 10

Số bài: 23 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Các dạng bài tập thường gặp
1. Viết phương trình phản ứng ôxi hóa khử
2. Nêu và giải thích hiện tượng