Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

1. Câu hỏi lý thuyết. Nêu và giải thích hiện tượng

Khóa học: KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 2 HÓA HỌC LỚP 10

Số bài: 15 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Viết phương trình phản ứng ôxi hóa khử
2. Nêu và giải thích hiện tượng