Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

4. Bài toán SO2, H2S tác dụng với dung dịch kiềm

Khóa học: KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 2 HÓA HỌC LỚP 10

Số bài: 23 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Các dạng bài tập thường gặp
1. Lí thuyết và ví dụ 1 2
2. Dạng 4