Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

1. Viết công thức cấu tạo, viết phương trình phản ứng và nhận biết các chất

Khóa học: KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 2 HÓA HỌC LỚP 11

Số bài: 15 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Viết đồng phân và gọi tên IUPAC các chất
2. Chuỗi phản ứng và nhận biết chất