Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

3. Bài toán đốt cháy ancol và phản ứng tráng bạc

Khóa học: KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 2 HÓA HỌC LỚP 11

Số bài: 15 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Bài toán đốt cháy ancol
2. Bài toán phản ứng tráng bạc