Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

5. Đề ôn tập kiểm tra học kì 2 môn Hóa học Lớp 11 - Đề số 2 (P1) - Có video chữa

Khóa học: KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 2 HÓA HỌC LỚP 11

Số bài: 15 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Trần Thanh Bình
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
0. Đề kiểm tra học kì 2 môn Hóa học lớp 11 - Đề số 2
1. Câu 1 đến câu 11
2. Câu 12 đến câu 20