Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

3. Đề ôn tập kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 3 - Có video chữa

Khóa học: KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 6

Số bài: 35 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
0. Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 3
1. Phần trắc nghiệm và bài 1 2
2. Bài 3 4 5
3. Bài tập tương tự học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 3
4. Đáp án bài tập tương tự học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Đề số 3