Tư Vấn Giúp Học Tốt

KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 7 (2019-2020)


5.0 (1 Đánh giá)

Lượt xem: 2117

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang

(Bài giảng: Đề thi cuối học kì 2 toán lớp 7- đề 2 (P2))

Ni dung khóa hc:

Phn đại s:

 Chương 3 Thng kê: Thu thp s liu thng kê, tn s. Bng “ tn s” các giá tr ca du hiu.  Biu đồ. S trung bình cng. Ôn tp chương 3.

Chương 4 Biu thc đại s: Khái nim v biu thc đại s. Giá tr ca mt biu thc đại s. Đơn thc. Đơn thc đồng dng. Đa thc. Cộng trừ đa thức. Đa thức một biến. Cộng, trừ đa thức một biến. Nghiệm của đa thức một biến. Ôn tập chương 4

Phn hình hc:

Chương 3: Quan h gia các yếu t trong tam giác. Các đường đồng quy ca tam giác.

- Quan h gia góc và cnh đối din trong mt tam giác.

- Quan h gia đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu.

- Quan h gia ba cnh ca mt tam giác. Bt đẳng thc tam giác.

- Tính cht ba đường trung tuyến ca tam giác.

- Tính chất tia phân giác của một tam giác.

- Tính chất ba đường phân giác của một tam giác.

- Tính chất đương trung trực của một đoạn thẳng.

- Tính chất ba đương trung trực của tam giác.

- Tính chất ba đường cao của tam giác.

- Ôn tập chương

Ôn tập cuối năm.

Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao nhất trong kì thi sắp tới.

Nội dung đang được cập nhật...

Tạ Thị Huyền Trang

Link

gvtathihuyentrang@gmail.com

Cô Tạ Thị Huyền Trang là cựu sinh viên trường ĐHSP Hà Nội – ngôi trường sư phạm hàng đầu của Việt Nam. Cô đã tốt nghiệp thạc sĩ tại trường Đại học Limoges, Pháp. Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Viện Toán. Với gần 10 năm ki...

Chi tiết


Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học

KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 7

Đã ngừng

— 1. Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 7 - Đề số 1 - Có video chữa

Số bài: 5 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 2. Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 7 - Đề số 2 - Có video chữa

Số bài: 5 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 3. Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 7 - Đề số 3 - Có video chữa

Số bài: 5 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 4. Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 7 - Đề số 4 - Có video chữa

Số bài: 5 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 5. Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 7 - Đề số 5 - Có video chữa

Số bài: 5 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 6. Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 7 - Đề số 6 - Có đáp án chi tiết

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 7. Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 7 - Đề số 7 - Có đáp án chi tiết

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 8. Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 7 - Đề số 8 - Có đáp án chi tiết

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 9. Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 7 - Đề số 9 - Có đáp án chi tiết

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 10. Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 7 - Đề số 10 - Có đáp án chi tiết

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng