Tư Vấn Giúp Học Tốt

KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 8 (2019-2020)


5.0 (4 Đánh giá)

Lượt xem: 3069

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang

(Bài giảng: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 8- Đề số 1 (p1))

Ôn tập kiến thức trọng tâm đại số và hình học

Phần đại số

- Chương 3 Phương trình bậc nhất một ẩn: Mở đầu về phương trình. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải. Phương trình đưa được về dạng ax+b=0. Phương trình tích. Phương trình chứa ẩn ở mẫu. Giải bài toán bằng cách lập phương trình. Ôn tập chương 3.

- Chương 4 Bất phương trình bậc nhất một ẩn: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân. Bất phương trình một ẩn. Bất phương một ẩn. Bất phương trình bậc nhất một ẩn. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối. Ôn tập chương 4.

Phần  hình học

Chương 3 Tam giác đồng dạng: Định lí Ta-lét trong tam giác. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét. Tính chất đường phân giác của tam giác. Khái niệm hai tam giác đồng dạng. Trường hợp đồng dạng thứ nhất. Trường hợp đồng dạng thứ hai. Trường hợp đồng dạng thứ ba. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng. Ôn tập chương3.

Chương 4 Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều: Hình hộp chữ nhật. Thể tích hình hộp chữ nhật. Hình lăng trụ đứng. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng. Thể tích của hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều. Diện tích xung quanh của hình chóp đều. Thể tích của hình chóp đều. Ôn tập chương.

Chữa chi tiết các đề thi  học kì 2 với 99% các bài tập gặp trong đề thi. Chỉ cần bỏ ra vài ngày là điểm 10 đã trong tay bạn.

Nội dung đang được cập nhật...

Tạ Thị Huyền Trang

Link

gvtathihuyentrang@gmail.com

Cô Tạ Thị Huyền Trang là cựu sinh viên trường ĐHSP Hà Nội – ngôi trường sư phạm hàng đầu của Việt Nam. Cô đã tốt nghiệp thạc sĩ tại trường Đại học Limoges, Pháp. Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Viện Toán. Với gần 10 năm ki...

Chi tiết


Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học

KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 8

Đã ngừng

— 1. Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 8 - Đề số 1 - Có video chữa

Số bài: 5 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 2. Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 8 - Đề số 2 - Có video chữa

Số bài: 6 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 3. Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 8 - Đề số 3 - Có video chữa

Số bài: 6 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 4. Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 8 - Đề số 4 - Có video chữa

Số bài: 5 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 5. Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 8 - Đề số 5 - Có video chữa

Số bài: 5 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 6. Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 8 - Đề số 6 - Có đáp án chi tiết

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 7. Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 8 - Đề số 7 - Có đáp án chi tiết

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 8. Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 8 - Đề số 8 - Có đáp án chi tiết

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 9. Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 8 - Đề số 9 - Có đáp án chi tiết

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 10. Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 8 - Đề số 10 - Có đáp án chi tiết

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng