Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

1. Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 8 - Đề số 1 - Có video chữa

Khóa học: KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 8 (2019-2020)

Số bài: 37 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
0. Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 8 - Đề số 1
1. Phần trắc nghiệm và bài 1
2. Bài 2 3
3. Bài tập tương tự học kì 2 môn Toán Lớp 8 - Đề số 1
4. Đáp án bài tập tương tự học kì 2 môn Toán Lớp 8 - Đề số 1