Tư Vấn Giúp Học Tốt

KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH 6 (2021-2022)


Tài Liệu Ôn Tập Đề Cương Kiểm Tra Thi Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 6 - Bài Tập Cơ Bản Và Nâng Cao - Có Ma Trận Đáp Án Chi Tiết HK2 | HK 2

3.7 (3 Đánh giá)

Lượt xem: 6209

Giáo viên: Hoàng Hồng Nhung ,

(Bài giảng: Ôn tập thì quá khứ đơn|Ôn tập kiểm tra-Đề thi tiếng anh lớp 6 học kì 2)

Nội dung Tiếng Anh lớp 6 SGK chương trình mới học kì 2

UNIT 7: TELEVISIONUNIT 8: SPORTS AND GAMESUNIT 9: CITIES OF THE WORLDREVIEW 3 (UNIT 7-8-9)UNIT 10: OUR HOUSES IN THE FUTUREUNIT 11: OUR GREENER WORLDUNIT 12: ROBOTS

- Lesson 1: Gettting stared

- Lesson 2: A closer look 1

- Lesson 3: A closer look 2

- Lesson 4: Communication

- Lesson 5: Skill 1

- Lesson 6: Skill 2

- Lesson 7: Looking back - Project

Nội dung khóa học : Ôn tập ngữ pháp, từ vựng và pháp âm trong phần kiến thức của tiếng anh 6 học kì 2. Chữa các đề kiểm tra, đề thi minh họa đề thi học kì 2

 

Nội dung đang được cập nhật...

Hoàng Hồng Nhung

Link

nhunghoang47@gmail.com

Tiếng anh

         Cô Hoàng Nhung tốt nghiệp cử nhân khoa sư phạm Tiếng Anh của trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội vào năm 2009. Sau đó, cô Nhung quyết định sang Anh du học và xuất sắc tốt nghiệp thủ khoa ngành Truyền Thông...

Chi tiết

Link

testtest@giuphoctot.vn

Chi tiết


Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học

KHÓA CHINH PHỤC ĐIỂM 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH 6

Đã phát hành

— Bài 1: Ôn tập thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Phân biệt quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành. Thì tương lai

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Ôn tập câu điều kiện. Tính từ so sánh nhất.

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Ôn tập từ để hỏi, liên từ

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Ôn tập từ vựng

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Ôn tập phát âm

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 7: Đề ôn tập kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 6 cuối học kì 2 - Đề số 1 - Có video chữa

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 8: Đề ôn tập kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 6 cuối học kì 2 - Đề số 2 - Có video chữa

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 9: Đề ôn tập kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 6 cuối học kì 2 - Đề số 3 - Có đáp án tri tiết

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 10: Đề ôn tập kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 6 cuối học kì 2 - Đề số 4 - Có đáp án tri tiết

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 11: Đề ôn tập kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 6 cuối học kì 2 - Đề số 5 - Có đáp án tri tiết

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 12: Đề ôn tập kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 6 cuối học kì 2 - Đề số 6 - Có đáp án tri tiết

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành