Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

1. Ôn tập lý thuyết và giải nhanh các dạng bài tập chương 1 (tiết 1)

Khóa học: KHÓA GIẢI NHANH CÁC DẠNG ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1 MÔN HÓA HỌC LỚP 9

Số bài: 15 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Anh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Lý thuyết
2. Bài tập áp dụng