Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

3. Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 9 - Đề số 1 - Có video chữa

Khóa học: KHÓA GIẢI NHANH CÁC DẠNG ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1 MÔN HÓA HỌC LỚP 9

Số bài: 15 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Anh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Hóa 9 đề số 01
1. Phần trắc nghiệm
2. Bài tập tự luận