Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

10. Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán Lớp 8 - Đề số 10 - Có đáp án chi tiết

Khóa học: KHÓA GIẢI NHANH CÁC DẠNG ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 8

Số bài: 29 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang




Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Toán 8 đề 10
Toán 8 đáp án đề 10