Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

4. Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán Lớp 8 - Đề số 4 - Có video chữa

Khóa học: KHÓA GIẢI NHANH CÁC DẠNG ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 8

Số bài: 29 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Toán 8 đề 04
1. Bài 1 2
2. Bài 3
3. Bài 4 5