Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

1. Ôn tập lí thuyết và các dạng bài tập về căn bậc hai và rút gọn biểu thức (Tiết 1)

Khóa học: KHÓA GIẢI NHANH CÁC DẠNG ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 9

Số bài: 46 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Ôn tập Đại số Chương 1 Toán 9 - Dạng toán tìm điều kiện xác định- So sánh căn thức
1. Ôn tập lý thuyết
2. Dạng tìm điều kiện xác định và so sánh