Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

2. Ôn tập lí thuyết và các dạng bài tập về căn bậc hai và rút gọn biểu thức (Tiết 2)

Khóa học: KHÓA GIẢI NHANH CÁC DẠNG ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 9

Số bài: 37 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1.Ôn tập Đại số Chương 1 Toán 9 - Dạng phân tích đa thức thành nhân tử - Rút gọn biểu thức chứa số và chứa chữ