Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

2. Ôn tập lí thuyết và các dạng bài tập về căn bậc hai và rút gọn biểu thức (Tiết 2)

Khóa học: KHÓA GIẢI NHANH CÁC DẠNG ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 9

Số bài: 46 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1.Ôn tập Đại số Chương 1 Toán 9 - Dạng phân tích đa thức thành nhân tử - Rút gọn biểu thức chứa số và chứa chữ
1. Dạng phân tích đa thức thành nhân tử và trục căn thức
2. Dạng trút gọn biểu thức chứa chữ
3. Dạng rút gọn biểu thức chứa chữ