Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

3. Ôn tập lí thuyết và các dạng bài tập về căn bậc hai và rút gọn biểu thức (Tiết 3)

Khóa học: KHÓA GIẢI NHANH CÁC DẠNG ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 9

Số bài: 37 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2018

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Dạng giải phương trình
2. Dạng tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất