Tư Vấn Giúp Học Tốt

KHÓA HOÁ HỌC 10 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO


- Thời hạn học tập với khóa học : Ngay khi bạn đăng ký thành công khóa học đến khi hết hạn khóa học (01/06/2018)
- Thời gian học : Học bất cứ thời gian nào
- Hình thức học : Học trực tuyến thông qua máy tính có kết nối internet
- Số lần xem video : Mỗi bài hay video học bạn chỉ được xem 10 lần

5.0 (3 Đánh giá)

Lượt xem: 23487

Giáo viên: Nguyễn Hữu Hiệu

Nội dung đang được cập nhật...

Để việc học đạt kết quả cao nhất, các em học sinh nên thực hiện một số điều chú ý sau:

-          Tham gia học đầy đủ các bài giảng trong khóa học theo thứ tự.

-          Chú ý, lắng nghe bài giảng, ghi lại những thắc mắc trong quá trình học, để trao đổi dưới mỗi bài giảng.

-          Trong quá trình nghe giảng chủ động trả lời, giải bài tập trước những câu hỏi giáo viên.

-          Tự hệ thống lại kiến thức của từng bài, có thể lập thành sơ đồ tư duy và làm bài tập mà các thầy cô yêu cầu.

Nguyễn Hữu Hiệu

Link

hpchemc@gmail.com

Với kinh nghiệm 8 năm giảng dạy môn hóa học, thầy đã trưởng thành và công tác tại rất nhiều các cấp bậc học từ trung học phổ thông đến cao đẳng và đại học, thầy luôn luôn quan niệm rằng: không bao giờ có học sinh học kém,...

Chi tiết


Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

Đã phát hành

— Bài 1: Thành phần nguyên tử - Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học

Số bài: 2 bài
Giá: Miễn phí
Đã phát hành

— Bài 2: Bài tập về thành phần nguyên tử

Số bài: 3 bài
Giá: Miễn phí
Đã phát hành

— Bài 3: Đồng vị - Nguyên tử khối – Nguyên tử khối trung bình và bài tập áp dụng

Số bài: 3 bài
Giá: Miễn phí
Đã phát hành

— Bài 4: Cấu tạo lớp vỏ electron

Số bài: 2 bài
Giá: Miễn phí
Đã phát hành

— Bài 5: Bài tập về lớp vỏ electron

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Ôn tập chương cấu tạo nguyên tử (tiết 1)

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 7: Ôn tập chương cấu tạo nguyên tử (tiết 2)

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHƯƠNG 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN

Đã phát hành

— Bài 1: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Luyện tập bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Các yếu tố biến đổi trong bảng hệ thống tuần hoàn

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Ý nghĩa của bảng hệ thống tuần hoàn + Bài tập

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC

Đã phát hành

— Bài 1: Khái niệm về liên kết hóa học – Liên kết ion

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Liên kết công hóa trị

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Hóa trị và số oxi hóa

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Ngày phát hành
21/09/2018

CHƯƠNG 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ

Đã phát hành

— Bài 1: Phản ứng oxi hóa – khử

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Phân loại phản ứng vô cơ

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Ôn tập chương

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHƯƠNG 5: ÔN TẬP HỌC KÌ 1

Đã phát hành

— Bài 1: Tóm tắt lí thuyết

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Chữa các dạng bài tập ôn tập học kì 1 (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Chữa các dạng bài tập ôn tập học kì 1 (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Chữa các dạng bài tập ôn tập học kì 1 (tiết 3)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHƯƠNG 6: NHÓM HALOGEN

Đã phát hành

— Bài 1: Khái quát chung về nhóm Halogen

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Clo và hợp chất của clo

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Flo – Brom – Iot

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Bài tập về Clo và hợp chất của Clo

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Tổng ôn tập chương nhóm Halogen (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Tổng ôn tập chương nhóm Halogen (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHƯƠNG 7: OXI – LƯU HUỲNH

Đã phát hành

— Bài 1: Oxi - Ozon

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Lưu huỳnh

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Hợp chất của Lưu huỳnh

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Bài tập về hợp chất của Lưu huỳnh

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Tổng ôn tập chương Oxi - Lưu huỳnh (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Tổng ôn tập chương Oxi - Lưu huỳnh (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHƯƠNG 8: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC

Đã phát hành

— Bài 1: Tốc độ phản ứng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Cân bằng hóa học

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Ôn tập chương tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Ôn tập chương tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHƯƠNG 9: ÔN TẬP HỌC KÌ 2

Đã phát hành

— Bài 1: Tóm tắt lí thuyết

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Các dạng bài tập luyện tập học kì 2 (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Các dạng bài tập luyện tập học kì 2 (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Các dạng bài tập luyện tập học kì 2 (tiết 3)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành