Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 1: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Khóa học: KHÓA HOÁ HỌC 10 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 41 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Nguyễn Hữu Hiệu
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Nguyên tắc và ô nguyên tố
2. Chu kì và nhóm