Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 2: Liên kết công hóa trị

Khóa học: KHÓA HOÁ HỌC 10 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 41 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Nguyễn Hữu Hiệu
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Khái niệm liên kết và liên kết dạng 1
2. Liên kết dạng 2 3
3. Tính chất cộng hóa trị và mối quan hệ