Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 2: Luyện tập bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Khóa học: KHÓA HOÁ HỌC 10 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 25 bài

Hết hạn ngày: 13/12/2017

Giáo viên: Nguyễn Hữu Hiệu
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Dạng 1
2. Dạng 2