Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 3: Các yếu tố biến đổi trong bảng hệ thống tuần hoàn

Khóa học: KHÓA HOÁ HỌC 10 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 41 bài

Hết hạn ngày: 20/03/2018

Giáo viên: Nguyễn Hữu Hiệu
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Cấu hình electron và bán kính nguyên tử
2. Độ âm điện và tính kim loại phi kim
3. Hóa trị của nguyên tố và tính chất của oxit hidroxit