Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 3: Ôn tập chương

Khóa học: KHÓA HOÁ HỌC 10 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 41 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Nguyễn Hữu Hiệu
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Lý thuyết và ví dụ 1 2
2. Ví dụ 3 và phương pháp cân bằng đại số
3. Ví dụ 4