Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHƯƠNG 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN

Khóa học: KHÓA HOÁ HỌC 10 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 41 bài

Hết hạn ngày: 20/03/2018

Giáo viên: Nguyễn Hữu Hiệu
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Đã phát hành
1. Nguyên tắc và ô nguyên tố
2. Chu kì và nhóm
— Bài 2: Luyện tập bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Đã phát hành
1. Dạng 1
2. Dạng 2
— Bài 3: Các yếu tố biến đổi trong bảng hệ thống tuần hoàn
Đã phát hành
1. Cấu hình electron và bán kính nguyên tử
2. Độ âm điện và tính kim loại phi kim
3. Hóa trị của nguyên tố và tính chất của oxit hidroxit
— Bài 4: Ý nghĩa của bảng hệ thống tuần hoàn + Bài tập
Đã phát hành
1. Lý thuyết
2. Bài tập