Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC

Khóa học: KHÓA HOÁ HỌC 10 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 41 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Nguyễn Hữu Hiệu
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Khái niệm về liên kết hóa học – Liên kết ion
Đã phát hành
1. Liên kết hóa học
2. Liên kết ion và ví dụ
— Bài 2: Liên kết công hóa trị
Đã phát hành
1. Khái niệm liên kết và liên kết dạng 1
2. Liên kết dạng 2 3
3. Tính chất cộng hóa trị và mối quan hệ
— Bài 3: Hóa trị và số oxi hóa
21/09/2018
1. Hóa trị
2. Số ôxi hóa