Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHƯƠNG 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ

Khóa học: KHÓA HOÁ HỌC 10 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 41 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Nguyễn Hữu Hiệu
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Phản ứng oxi hóa – khử
Đã phát hành
1. Khái niệm
2. Lập phương trình phản ứng
— Bài 2: Phân loại phản ứng vô cơ
Đã phát hành
1. Phản ứng hóa hợp và phân hủy
2. Phản ứng thế và trao đổi
— Bài 3: Ôn tập chương
Đã phát hành
1. Lý thuyết và ví dụ 1 2
2. Ví dụ 3 và phương pháp cân bằng đại số
3. Ví dụ 4