Tư Vấn Giúp Học Tốt

KHÓA HOÁ HỌC 12 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO


- Thời hạn học tập với khóa học : Ngay khi bạn đăng ký thành công khóa học đến khi hết hạn khóa học (15/07/2018)
- Thời gian học : Học bất cứ thời gian nào
- Hình thức học : Học trực tuyến thông qua máy tính có kết nối internet
- Số lần xem video : Mỗi bài hay video học bạn chỉ được xem 10 lần

5.0 (1 Đánh giá)

Lượt xem: 615

Giáo viên: Đinh Trọng Minh

Nội dung đang được cập nhật...

Để việc học đạt kết quả cao nhất, các em học sinh nên thực hiện một số điều chú ý sau:

-          Tham gia học đầy đủ các bài giảng trong khóa học theo thứ tự.

-          Chú ý, lắng nghe bài giảng, ghi lại những thắc mắc trong quá trình học, để trao đổi dưới mỗi bài giảng.

-          Trong quá trình nghe giảng chủ động trả lời, giải bài tập trước những câu hỏi giáo viên.

-          Tự hệ thống lại kiến thức của từng bài, có thể lập thành sơ đồ tư duy và làm bài tập mà các thầy cô yêu cầu.

Đinh Trọng Minh

Link

dtmthptc@gmail.com

Hóa Học

    Thầy Đinh Trọng Minh là cựu học sinh Chuyên Hóa của Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định – một ngôi trường có bề dày truyền thống giảng dạy và học tập, nổi tiếng trong cả nước. Thầy đã tốt nghiêp thạc sĩ khoa H&oacu...

Chi tiết


Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học

Chương 1: Este -Lipit

Đã phát hành

— Bài 1: Este

Số bài: 2 bài
Giá: Miễn phí
Đã phát hành

— Bài 2: Lipit

Số bài: 2 bài
Giá: Miễn phí
Đã phát hành

— Bài 3: Luyện tập este và chất béo (tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Miễn phí
Đã phát hành

— Bài 4: Luyện tập este và chất béo (tiết 2)

Số bài: 3 bài
Giá: Miễn phí
Đã phát hành

— Bài 5: Luyện tập este và chất béo (tiết 3)

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Luyện tập este và chất béo (tiết 4)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

Chương 2: Cacbohiđrat

Đã phát hành

— Bài 1: Glucozơ

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Saccarozơ + Tinh bột + Xenlulozơ

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Luyện tập: Cacbohiđrat (tiết 1)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Luyện tập: Cacbohiđrat (tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Luyện tập: Cacbohiđrat (tiết 3)

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

Chương 3: Amin-Aminoaxit-Protein

Đã phát hành

— Bài 1: Amin

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Luyện tập Amin

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Aminoaxit

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Luyện tập Aminoaxit

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Peptit và protein

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 7: Luyện tập Peptit và Protein (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Luyện tập: Peptit và protein (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

Chương 4: Polime và vật liệu polime

Đã phát hành

— Bài 1: Đại cương về polime, vật liệu polime

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Luyện tập polime và vật liệu polime (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Luyện tập polime và vật liệu polime (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

Chương 5: Đại cương về kim loại

Đã phát hành

— Bài 1: Vị trí của kim loại và cấu tạo của kim loại

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Luyện tập: Tính chất của kim loại (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Luyện tập: Tính chất của kim loại (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Ăn mòn kim loại, điều chế kim loại

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Điện phân

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 7: Luyện tập: Điện phân (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 8: Luyện tập: Điện phân (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

Chương 6: Kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm

Đã phát hành

— Bài 1: Kim loại kiềm

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Kim loại kiềm thổ và hợp chất

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3 Luyện tập về kim loại kiềm, kiềm thổ và hợp chất của nó

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Nhôm và hợp chất của nhôm.

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Luyện tập về Al và hợp chất của Al (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Luyện tập về Al và hợp chất của Al (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 7: Luyện tập về kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 8: Luyện tập về kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

Chương 7: Sắt và Crom

Đã phát hành

— Bài 1: Sắt

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Hợp chất của sắt

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Hợp kim của sắt

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Luyện tập : sắt và hợp chất (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Luyện tập : sắt và hợp chất (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Crom và hợp chất của crom

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 7: Luyện tập về crom

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 8: Luyện tập về Sắt và Crom (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 9: Luyện tập về Sắt và Crom (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ

Đã phát hành

— Bài 1: Luyện tập về nhận biết các chất vô cơ (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Luyện tập về nhận biết các chất vô cơ (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế -xã hội và môi trường

Đã phát hành

— Bài 1: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế ; Hóa học và vấn đề xã hội ; Hóa học và những vấn đề môi trường

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành