Tư Vấn Giúp Học Tốt

KHÓA HOÁ HỌC 8 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO


- Thời hạn học tập với khóa học : Ngay khi bạn đăng ký thành công khóa học đến khi hết hạn khóa học (01/06/2018)
- Thời gian học : Học bất cứ thời gian nào
- Hình thức học : Học trực tuyến thông qua máy tính có kết nối internet
- Số lần xem video : Mỗi bài hay video học bạn chỉ được xem 10 lần

5.0 (7 Đánh giá)

Lượt xem: 1415

Nội dung đang được cập nhật...

Để việc học đạt kết quả cao nhất, các em học sinh nên thực hiện một số điều chú ý sau:

-          Tham gia học đầy đủ các bài giảng trong khóa học theo thứ tự.

-          Chú ý, lắng nghe bài giảng, ghi lại những thắc mắc trong quá trình học, để trao đổi dưới mỗi bài giảng.

-          Trong quá trình nghe giảng chủ động trả lời, giải bài tập trước những câu hỏi giáo viên.

-          Tự hệ thống lại kiến thức của từng bài, có thể lập thành sơ đồ tư duy và làm bài tập mà các thầy cô yêu cầu.


Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học

MỞ ĐẦU: HÓA HỌC LÀ GÌ? GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC HÓA 8

25/08/2018

CHỦ ĐỀ 1: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ

25/08/2018

— Bài 1: Chất

Số bài: 0 bài
Giá: Miễn phí
Ngày phát hành
25/08/2018

— Bài 2: Nguyên tử- Nguyên tố hóa học

Số bài: 0 bài
Giá: Miễn phí
Ngày phát hành
27/08/2018

— Bài 3: Đơn chất và hợp chất- Phân tử

Số bài: 0 bài
Giá: Miễn phí
Đã phát hành

— Bài 4: Công thức hóa học

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Ngày phát hành
02/09/2018

— Bài 5: Hóa trị

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Luyện tập dạng bài hóa trị

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Ngày phát hành
06/09/2018

CHỦ ĐỀ 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Đã phát hành

— Bài 1: Sự biến đổi chất- Phản ứng hóa học

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Định luật bảo toàn khối lượng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Phương trình hóa học

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Luyện tập chung

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHỦ ĐỀ 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Đã phát hành

— Bài 1: Mol

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Tỷ khối của chất khí

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Tính theo công thức hóa học

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Tính theo Phương trình hóa học

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 6: Luyện tập chung

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHỦ ĐỀ 4: OXI - KHÔNG KHÍ

Đã phát hành

— Bài 1: Tính chất và ứng dụng của Oxi

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Oxit

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Phản ứng hóa hợp. Phản ứng phân hủy

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Không khí- sự cháy

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Luyện tập chung

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHỦ ĐỀ 5: HIDRO - NƯỚC

Đã phát hành

— Bài 1: Hiđro. Phản ứng thế

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Phản ứng Oxi hóa- khử

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Nước

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Axit- Bazo- Muối

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 5: Luyện tập chung

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

CHỦ ĐỀ 6: DUNG DỊCH

Đã phát hành

— Bài 1: Dung dịch. Độ tan của một chất trong nước

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 2: Nồng độ dung dịch

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 3: Pha chế dung dịch

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— Bài 4: Luyện tập chung

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành