Tư Vấn Giúp Học Tốt

KHÓA HOÁ HỌC 8 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - NĂM 2018 - 2019 (THẦY TRẦN THANH BÌNH)


0.0 (0 Đánh giá)

Lượt xem: 1569

Giáo viên: Trần Thanh Bình

Nội dung đang được cập nhật...

Nội dung đang được cập nhật...

Trần Thanh Bình

Link

binhtt53s@gmail.com

Hóa Học

        Thầy Trần Thanh Bình tốt nghiệp bằng giỏi trường ĐH Giáo Dục – ĐHQG Hà Nội và hiện đang là học viên cao học theo ngành “Phương pháp giảng dạy bộ môn Hóa học” tại trường.       Thầy B&igrav...

Chi tiết


Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học

CHƯƠNG 1 CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ

Đã phát hành

— 1. Chất (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 2. Chất (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 3. Nguyên tử

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 4. Nguyên tố hoá học (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 5. Nguyên tố hoá học (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 7. Đơn chất và hợp chất - Phân tử (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 8. Bài luyện tập 1

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 9. Công thức hoá học

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 10. Hoá trị (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 11. Hoá trị (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 12. Bài luyện tập 2

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

Chương 2 PHẢN ỨNG HOÁ HỌC

Đã phát hành

— 1. Sự biến đổi chất

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 2. Phản ứng hoá học (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 3. Phản ứng hoá học (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 4. Định luật bảo toàn khối lượng

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 5. Phương trình hoá học (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 6. Phương trình hoá học (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 7. Bài luyện tập 3

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

Chương 3 MOL VÀ TÍNH TOÁN HOÁ HỌC

Đã phát hành

— 1. Mol

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 2. Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và mol

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 3. Luyện tập

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 4. Tỉ khối của chất khí

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 5. Tính theo công thức hoá học (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 6. Tính theo công thức hoá học (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 7. Tính theo phương trình hoá học (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 8. Tính theo phương trình hoá học (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 9. Bài luyện tập 4

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

Chương 4 Ôxi - Không khí

Đã phát hành

— 1. Tính chất của ôxi (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 2. Tính chất của ôxi (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 3. Sự ôxi hóa. Phản ứng hóa hợp. Ứng dụng của ôxi

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 4. Điều chế ôxi. Phản ứng phân hủy

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 5. Không khí - Sự cháy

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 6. Bài luyện tập 5

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

Chương 5: hiđrô - nước

Đã phát hành

— 1. Tính chất ứng dụng của hiđrô

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 2. Phản ứng ôxi hóa khử - Luyện tập

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 3. Điều chế hiđrô - Phản ứng thế

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 4. Bài luyện tập 6

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 5. Nước

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 6. Axit - Bazơ - Muối

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 7. Bài luyện tập 7

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 8. Ôn tập chương hiđrô - nước

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

Chương 6: DUNG DỊCH

Đã phát hành

— 1. Dung dịch

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 2. Độ tan của một chất trong nước

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 3. Nồng độ dung dịch (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 4. Nồng độ dung dịch (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 5. Pha chế dung dịch (tiết 1)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 6. Pha chế dung dịch (tiết 2)

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 7. Luyện tập

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 8. Ôn tập chương

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành