Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 1: Tính chất vật lý của Kim loại.

Khóa học: KHÓA HOÁ HỌC 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 57 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Anh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Tính chất vật lý