Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 4: Một số axit quan trọng

Khóa học: KHÓA HOÁ HỌC 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 16 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2018

Giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Anh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Lý thuyết
2. Bài tập và điều chế