Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 7: Một số bazo quan trọng

Khóa học: KHÓA HOÁ HỌC 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 57 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2018

Giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Anh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Natri hiđroxit và Canxi hiđroxit
1. Natri hiđroxit và Canxi hiđroxit
2. Thanh PH và bài tập