Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHỦ ĐỀ 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Khóa học: KHÓA HOÁ HỌC 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 62 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Anh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Tính chất hóa học của oxit
Giá: Miễn phí
Đã ngừng
1. Lí thuyết
2. Bài tập
— Bài 2: Một số Oxit quan trọng
Đã ngừng
1. Caxi oxit
2. Lưu huỳnh đioxit
— Bài 3: Axit
Giá: Miễn phí
Đã ngừng
1. Tính chất hóa học của axit
— Bài 4: Một số axit quan trọng
Đã ngừng
1. Lý thuyết
2. Bài tập và điều chế
— Bài 5: Luyện tập Oxit- axit
Đã ngừng
1. Lí thuyết và bài 1
2. Bài 2 3
— Bài 6: Bazo
Đã ngừng
1. Lý thuyết và bài tập về bazo
— Bài 7: Một số bazo quan trọng
Đã ngừng
1. Natri hiđroxit và Canxi hiđroxit
2. Thanh PH và bài tập
— Bài 8: Muối
Đã ngừng
1. Lí thuyết
2. Bài tập
— Bài 9: Một số muối quan trọng
Đã ngừng
1. Lí thuyết
2. Bài tập
— Bài 10: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
Đã ngừng
1. Lí thuyết và bài tập
— Bài 11: Luyện tập chung
Đã ngừng
1. Bài tập