Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHỦ ĐỀ 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Khóa học: KHÓA HOÁ HỌC 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 16 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2018

Giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Anh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Oxit
Giá: Miễn phí
Đã phát hành
1. Oxit axit và oxit bazo
2. Phân loại và bài tập
— Bài 2: Một số Oxit quan trọng
Đã phát hành
— Bài 3: Axit
Giá: Miễn phí
Đã phát hành
1. Tính chất hóa học của axit
— Bài 4: Một số axit quan trọng
Đã phát hành
1. Lý thuyết
2. Bài tập và điều chế
— Bài 5: Luyện tập Oxit- axit
Đã phát hành
— Bài 6: Bazo
Đã phát hành
1. Lý thuyết và bài tập về bazo
— Bài 7: Một số bazo quan trọng
Đã phát hành
— Bài 8: Muối
Đã phát hành
— Bài 9: Một số muối quan trọng
Đã phát hành
— Bài 10: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
Đã phát hành
— Bài 11: Luyện tập chung
Đã phát hành