Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHỦ ĐỀ 5: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME

Khóa học: KHÓA HOÁ HỌC 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 62 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Anh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Rượu etylic
Đã ngừng
1. Rượu etilic
— Bài 2: Axit axetic
Đã ngừng
1. Lý thuyết
2. Bài tập
— Bài 3: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
Đã ngừng
1. Lý thuyết và bài tập
— Bài 4: Chất béo
Đã ngừng
1. Lý thuyết
2. Bài tập
— Bài 5: Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo
Đã ngừng
1. Lý thuyết và bài tập
— Bài 6: Glucozo
Đã ngừng
1. Lý thuyết
— Bài 7: Saccarozo
Đã ngừng
1. Lý thuyết
— Bài 8: Tinh bột và xenlulozo
Đã ngừng
1. Lí thuyết
2. bài tập
— Bài 9: Protein
Đã ngừng
1. Lí thuyết
— Bài 10: Polime
Đã ngừng
1. Lí thuyết
2. Bài tập