Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHỦ ĐỀ 5: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME

Khóa học: KHÓA HOÁ HỌC 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 16 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2018

Giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Anh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Rượu etylic
Đã phát hành
— Bài 2: Axit axetic
Đã phát hành
— Bài 3: Chất béo
Đã phát hành
— Bài 4: Glucozo
Đã phát hành
— Bài 5: Saccarozo
Đã phát hành
— Bài 6: Tinh bột và xenlulozo
Đã phát hành
— Bài 7: Protein- Polime
Đã phát hành
— Bài 8: Luyện tập chung
Đã phát hành