Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 2: KIM LOẠI

Khóa học: KHÓA HOÁ HỌC 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 62 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Anh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Tính chất vật lý của Kim loại.
Đã ngừng
1. Tính chất vật lý
— Bài 2: Tính chất hóa học của kim loại
Đã phát hành
1. Tính chất hóa học
2. Bài tập
— Bài 3: Dãy hoạt động hóa học của Kim loại
Đã ngừng
1. Dãy hoạt động của kim loại
— Bài 4: Nhôm
Đã ngừng
1. Tính chất của nhôm
— Bài 5: Sắt
Đã ngừng
1. Lí thuyết
2. Bài tập
— Bài 6: Hợp kim: Gang- thép. Sự ăn mòn kim loại
Đã ngừng
— Bài 7: Luyện tập chung
Đã ngừng