Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 3: PHI KIM. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Khóa học: KHÓA HOÁ HỌC 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 16 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2018

Giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Anh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Tính chất chung của phi kim
Đã phát hành
1. Lí thuyết và ví dụ
— Bài 2: Clo
Đã phát hành
1. Lí thuyết clo và ví dụ
— Bài 3: Cacbon
Đã phát hành
1. Lí thuyết cacbon
— Bài 4: Các oxit của cacbon
Đã phát hành
1. Lí thuyết oxit cacbon
— Bài 5: Axit cacbonic và muối cacbonat
Đã phát hành
1. Lí thuyết và ví dụ
— Bài 6: Sơ lược về bảng tuần hoàn.
Đã phát hành
— Bài 6: Luyện tập chung
Đã phát hành