Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 3: PHI KIM. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Khóa học: KHÓA HOÁ HỌC 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 62 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Anh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Tính chất chung của phi kim
Đã ngừng
1. Lí thuyết và ví dụ
— Bài 2: Clo
Đã ngừng
1. Lí thuyết clo và ví dụ
— Bài 3: Cacbon
Đã ngừng
1. Lí thuyết cacbon
— Bài 4: Các oxit của cacbon
Đã ngừng
1. Lí thuyết oxit cacbon
— Bài 5: Axit cacbonic và muối cacbonat
Đã ngừng
1. Lí thuyết và ví dụ
— Bài 6: Silic - Công nghiệp silicat
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng
1. Lí thuyết và bài tập
1. Cấu tạo và sự biến đổi tính chất
— Bài 7: Sơ lược về bảng tuần hoàn.
Đã ngừng
2. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn
— Bài 8: Luyện tập sơ lược về bảng tuần hoàn.
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng
1. Bài tập
— Bài 9: Luyện tập chung
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng
1. Lý thuyết
2. Bài tập