Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

Khóa học: KHÓA HOÁ HỌC 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 16 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2018

Giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Anh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Khái quát chung về hợp chất hữu cơ
Đã phát hành
— Bài 2: Metan
Đã phát hành
— Bài 3: Etilen
Đã phát hành
— Bài 4: Axetilen
Đã phát hành
— Bài 5: Benzen
Đã phát hành
— Bài 6: Luyện tập
Đã phát hành