Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

Khóa học: KHÓA HOÁ HỌC 9 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Số bài: 62 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Nguyễn Thị Kiều Anh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Khái quát chung về hợp chất hữu cơ
Đã ngừng
1. Lý thuyết và bài tập
— Bài 2: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
Giá: 15.000 đ
Đã ngừng
1. Lý thuyết
2. Bài tập
— Bài 3: Metan
Đã ngừng
1. Lý thuyết
2. Bài tập
— Bài 4: Etilen
Đã ngừng
1. Lý thuyết
2. Bài tập
— Bài 5: Axetilen
Đã ngừng
1. Lí thuyết và bài tập
— Bài 6: Benzen
Đã ngừng
1. Lí thuyết
2. Bài tập
— Bài 7: Luyện tập
Đã ngừng
1. Ôn tập lí thuyết
2. Bài tập