Tư Vấn Giúp Học Tốt

KHÓA LUYỆN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN - NĂM 2018


5.0 (3 Đánh giá)

Lượt xem: 17117

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung

Trạng thái phát hành: Đã ngừng

(Bài giảng: Đề thi THPTQG môn Ngữ văn - đề số 1)

Nội dung đang được cập nhật...

Nguyễn Tuyết Nhung

Link

nhungdta@yahoo.com

Nhiều bạn luôn than thở rằng học Văn khó, học Văn dài, học Văn phải học thuộc, học Văn buồn ngủ;  bí từ không biết làm sao viết văn cho dài, làm sao bài viết chặt chẽ, hấp dẫn và thuyết phục người đọc… Tất cả những khó khăn và...

Chi tiết


Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học

KHÓA LUYỆN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN - NĂM 2018

Đã ngừng

— 1. Đề số 1 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ văn năm 2018 - Có video chữa

Số bài: 2 bài
Giá: 25.000 đ
Đã ngừng

— 2. Đề số 2- Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ văn năm 2018 - Có video chữa

Số bài: 2 bài
Giá: 25.000 đ
Đã ngừng

— 3. Đề số 3 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ văn năm 2018 - Có video chữa

Số bài: 2 bài
Giá: 25.000 đ
Đã ngừng

— 4. Đề số 4 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ văn năm 2018 - Có video chữa

Số bài: 3 bài
Giá: 25.000 đ
Đã ngừng

— 5. Đề số 5 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ văn năm 2018 - Có video chữa

Số bài: 3 bài
Giá: 25.000 đ
Đã ngừng

— 6. Đề số 6 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ văn năm 2018 - Có video chữa

Số bài: 3 bài
Giá: 25.000 đ
Đã ngừng

— 7. Đề số 7 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ văn năm 2018 - Có video chữa

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 8. Đề số 8 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ văn năm 2018 - Có video chữa

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 9. Đề số 9 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ văn năm 2018 - Có video chữa

Số bài: 3 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 10. Đề số 10 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ văn năm 2018 - Có video chữa

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 11. Đề số 11 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ văn năm 2018 - Có video chữa

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 12. Đề số 12 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ văn năm 2018 - Có video chữa

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 13. Đề số 13 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ văn năm 2018 - Có video chữa

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 14. Đề số 14 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ văn năm 2018 - Có video chữa

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 15. Đề số 15 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ văn năm 2018 - Có video chữa

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 16. Đề số 16 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ văn năm 2018 - Có video chữa

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 17. Đề số 17 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ văn năm 2018 - Có video chữa

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 18. Đề số 18 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ văn năm 2018 - Có video chữa

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 19. Đề số 19 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ văn năm 2018 - Có video chữa

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng

— 20. Đề số 20 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ văn năm 2018 - Có video chữa

Số bài: 0 bài
Giá: Liên hệ
Đã ngừng